Voorwaarden van deelname aan Zeeuwse Connectie Eindexamencadeau-aktie:

Hier volgen de voorwaarden van deelname en het claimen van jouw examencadeau en het kansmaken op de te winnen prijzen in het kader van de Eindexamencadeau-aktie van De Zeeuwse Connectie (i.s.m. de participerende organisaties), uitgevoerd door stichting De Zeeuwse Connectie (Projecten) en startend op 1 juni 2023. De aktie eindigt op 30 september 2023. Door mee te doen aan de aktie gaan de deelnemers akkoord met de voorwaarden.

Werkwijze:

De aktie is specifiek gericht op Zeeuwse eindexamen kandidaten van voortgezet, middelbaar, hoger en universitair onderwijs die hun diploma hebben behaald of binnenkort maar uiterlijk 30 september 2023 zullen behalen.

Deelnemers melden zich via www.zeeuwseconnectiekado.nl aan voor de aktie en geven aan akkoord te gaan met de voorwaarden. Zij krijgen daarmee recht op een volledig gratis vijfjarig lidmaatschap van netwerk De Zeeuwse Connectie, inclusief toegang tot eventuele evenementen (waarvoor apart aanmelden en beperkte beschikbaarheid van toepassing kan zijn) en (binnen voorwaarden) toegang tot de digitale omgeving van het netwerk. Vervolgens krijgen deelnemers daarmee recht op kortingen die van toepassing zijn bij aankoop van goederen en/of diensten bij de diverse genoemde deelnemende organisaties.

Het gecommuniceerde cadeau-bedrag van € 200,- is een optelling van het totaal aan verstrekte kortingen, met als doel de communicatie te vereenvoudigen. In het geval van kortingspercentages en keuzemogelijkheden zijn een aantal voorzichtige aannames gedaan: het uiteindelijke cadeau-bedrag kan zeer goed hoger uitvallen. Wanneer deelnemers niet alle aangeboden kortingsmogelijkheden benutten, zal het cadeau-bedrag of voordeel vanzelfsprekend lager uitvallen.

De kortingen worden vertrekt door middel van digitale vouchers en/of kortingscodes. Deze worden per email toegestuurd. Per kortingscode en deelnemende partij worden eventueel specifieke aanvullende voorwaarden vermeld.

Met deze vouchers en/of kortingscodes kan bij aankoop van goederen en/of diensten bij de diverse genoemde deelnemende partijen de aangegeven korting en/of de gratis extra goederen en/of diensten worden verzilverd.

De levering van de met korting aangeschafte en/of gratis ontvangen goederen en/of diensten verloopt via de reguliere weg tussen deelnemer (klant) en deelnemende organisaties: stichting De Zeeuwse Connectie (Projecten) heeft hier geen rol in, is hier geen partij in en draagt op dit gebied geen verantwoordelijkheid.

In de weken na de start van de aktie zullen uit de tot op dat moment aangemelde personen de winnaars worden geselecteerd en zal bekend worden gemaakt wie een van de genoemde prijzen hebben gewonnen. Op vier momenten, steeds met een interval van een week, in principe startend vanaf een week na aanvang van de aktie/diplomauitreikingen, zal er een groep winnaars bekend worden gemaakt. Dat resulteert in vier groepen van winnaars. Deze winnaars ontvangen hierover bericht. Het genoemde duizenden euro's aan prijzen is de optelsom van de diverse ter beschikking gestelde prijzen.

Van de uitreiking van de prijzen zullen foto’s en of video’s gemaakt worden voor promotionele en publicitaire doeleinden. Medewerking verlenen hieraan is een voorwaarde voor het in ontvangst mogen nemen van de prijs. Wanneer een winnaar/deelnemer weigert hieraan mee te werken vervalt deelname aan de aktie en vervalt tevens alle aanspraak op prijzen.

In het kader van de aktie en vanwege het lidmaatschap worden vragen gesteld en gegevens verzameld door stichting De Zeeuwse Connectie (Projecten) en Eezie/provincie Zeeland. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig en volgens de geldende richtlijnen met deze gegevens om en delen wij deze niet met derden (tenzij dat eventueel voor het ontvangen van de gewonnen prijs nodig is).

Wanneer een of meerdere van de gevraagde gegevens onjuist of niet naar waarheid is ingevuld vervalt deelname aan de aktie en vervalt tevens alle mogelijk tot en aanspraak op kortingen en prijzen.

In het eventuele geval van onduidelijk en/of verschil van inzicht omtrent de aktie, bijbehorende richtlijnen en uitvoering ervan, zal het oordeel van stichting De Zeeuwse Connectie (Projecten) beslissend en bindend zijn.